Responsywna strona internetowa

Responsywna strona internetowa dla Łódzkiego Centrum OZE.

Łódzkie Centrum OZE

Łódzkie Centrum OZE powstało, aby realizować potrzeby klientów, którzy chcą przebywać w budynkach opartych na nowoczesnej technologii i Odnawialnych Źródłach Energii, dla których ważny jest nasz klimat i powstrzymanie efektu cieplarnianego.

www.lodzkiecentrumoze.pl

Stworzyć stronę internetową na systemie WordPress.

  • Photoshop
  • CSS
  • PHP