Czy Twoja firma jest gotowa informatycznie na RODO?

Sprawdź to!

mIT group wykonuje audyty IT m.in. w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia RODO – rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Nasza firma we współpracy z Kancelarią Sobczak Maciejewska oferuje kompleksowe usługi audytowe dla firm i instytucji.

Zamów kompleksowy audyt lub tylko sam audyt informatyczny. Sprawdź czy jesteś przygotowany na nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych!

Oferujemy m.in.:

  • Sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych – w tym Polityki Bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, wzorów upoważnień, rejestrów czynności przetwarzania, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innych, wynikających z przepisów oraz z indywidualnych potrzeb klienta.
  • Przygotowanie systemów informatycznych do wymogów GDPR/RODO
  • Szkolenie z ochrony danych osobowych – obejmujące ogólne zagadnienia dotyczące ochronę danych osobowych w Polsce oraz w Unii Europejskiej oraz omówienie praw osób, których dane dotyczą oraz obowiązków klienta; szkolenie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb.
  • Świadczenie stałych usług jako inspektor ochrony danych osobowych – w związku z tym, że niektóre podmioty od 26 maja 2018 roku mają obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych posiadającego odpowiednie wykształcenie i wiedzę w zakresie ochrony danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Link do rozporządzenia