WebTitan Cloud

WebTitan Cloud jest rozwiązaniem służącym do filtrowania treści Web działającym w oparciu o technologię chmury. Pozwala ono na monitorowanie, kontrolowanie oraz ochronę firmy oraz użytkowników przed zagrożeniami z sieci.

WebTitan Cloud pozwala na tworzenie szczegółowych polityk dla użytkowników w celu kontrolowania dostępu do Internetu i blokowania złośliwego oprogramowania. Wszechstronne raportowanie pozwala na kontrolowanie dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym, jak również wybór spośród dużej liczby predefiniowanych raportów użycia.

Działające w chmurze rozwiązanie porównuje zapytania DNS z predefiniowanymi politykami, a tym samym blokuje lub zezwala na dostęp do konkretnego adresu URL. Przekierowanie prostego zapytania DNS do serwerów WebTitan gwarantuje łatwą i szybką konfigurację, pełną skalowalność i eliminację opóźnień.

WebTitan pozwala na zabezpieczenie firm przed zagrożeniami, umożliwiając definiowanie, jakie treści będą dostępne dla pracowników. Zapewnia ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi atakami, jak również kontrolowanie przepustowości łącza. Podstawowa konfiguracja nie wymaga od klienta instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, a rozwiązanie może być gotowe do pracy w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki temu wiele firm uznaje, że WebTitan jest idealnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa.

Dla kogo?

  • Firm

    które chcą chronić użytkowników i sieć przed zagrożeniami pochodzącymi z niebezpiecznych stron

  • Uczelni

    które chcą ograniczyć dostęp studentów i pracowników do stron z nieodpowiednią zawartością

  • Publicznych dostawców wifi

    którzy chcą ograniczyć dostęp do niepożądanych treści w miejscach publicznych oraz kontrolować przepustowość

Funkcjonalności rozwiązania:

Technologia chmury

Będąc produktem działającym w oparciu o technologią chmury, jest rozwiązaniem bazującym na DNS, wymagającym prostego przekierowania DNS do serwerów WebTitan. Dzięki temu jest to produkt niezwykle łatwy w instalacji oraz zarządzaniu. Upraszcza skalowanie i eliminuje opóźnienia.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami typu phishing

Zapewnij ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami typu phishing dzięki wykorzystaniu kategorii ochrony WebTitan. WebTitan zablokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych, stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie, stron internetowych rozsyłających spam oraz ochroni przed oprogramowaniem szpiegującym.

Wyjątki od reguł (Klucze Chmury)

WebTitan Cloud pozwala administratorom na tworzenie wyjątków od ogólnych reguł filtrowania , znanych jako Klucze Chmury. Mogą one być tworzone natychmiast i pozwalają użytkownikowi na obejście reguły. Każdy Klucz Chmury może być stworzony dla pojedynczego użytkownika lub wielu użytkowników i działać w określonym czasie.

Filtrowanie URL

WebTitan Cloud filtruje URL stron internetowych w oparciu o 53 predefiniowane kategorie, takie jak media społecznościowe, wiadomości, pornografia, hazard itp. System zawiera ponad 500 milionów adresów stron internetowych w ponad 200 językach, każda z nich przyporządkowana predefiniowanej kategorii. W połączeniu z działającym w chmurze wyszukiwaniem, użytkownicy otrzymują wysoce adekwatną i elastyczną metodę filtrowania opartą na treści stron internetowych.

Elastyczne tworzenie polityk

Używając WebTitan Cloud można w łatwy sposób tworzyć i zarządzać własnymi politykami, w celu ochrony użytkowników, włączając w to tworzenie czarnych i białych list adresów URL i domen.

Raportowanie

Klient ma dostęp do całego pakietu ponad 50 predefiniowanych raportów przeznaczonych dla pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników. Istnieje również możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w przeglądane treści internetowe. Raportowanie może się odbywać w sposób planowany, a raporty mogą być wysyłane w wielu formatach.

Identyfikacja użytkownika

Używaj WebTitan DNS Proxy w połączeniu z WebTitan Cloud w celu identyfikowania indywidualnych użytkowników i uzyskiwania raportów dotyczących ich działań. WebTitan DNS Proxy ma niewielkie rozmiary i może być zainstalowany na urządzeniu lub w środowisku wirtualnym, integruje się z Active Directory lub LDAP w celu umożliwienia tworzenia raportów dotyczących działania użytkownika lub grupy użytkowników na potrzeby firmy. Umożliwia to bardziej dokładną kontrolę i szczegółowe raportowanie.

Web Titan