SpamTitan Cloud

SpamTitan Cloud jest kompleksowym, działającym w chmurze rozwiązaniem bezpieczeństwa, chroniącym firmy, pracowników oraz klientów. Wdrożenie tego rozwiązania oraz zarządzanie nim jest niezwykle proste, nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania i zapewnia, poza wieloma innymi funkcjonalnościami, 99.7% skuteczności w wykrywaniu spamu, a także blokowanie wirusów i złośliwego oprogramowania, możliwość uwierzytelnianie, skanowanie poczty wychodzącej oraz dostęp do skutecznych struktur raportowania.

SpamTitan chroni firmy przed zagrożeniami poprzez zarządzanie przepływem wiadomości e-mail, oraz analizowanie wiadomości otrzymywanych przez pracowników, blokowanie spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania. SpamTitan Cloud nie wymaga instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, a proces wdrożenia go do pracy zajmuje zaledwie kilka minut. Dzięki temu wiele firm uznaje, że SpamTitan Cloud jest idealnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa.

SpamTitan Cloud został stworzony specjalnie w celu zapewnienia firmom prostej w obsłudze ochrony użytkowników i sieci przed wiadomościami e-mail zawierającymi spam, wirusy i złośliwe oprogramowanie. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było w łatwy sposób zintegrować je z istniejącą infrastrukturą oraz aby jego wdrożenie było jak najprostsze. SpamTitan Cloud umożliwia firmom filtrowanie wiadomości e-mail, bez konieczności przeznaczania dużych nakładów finansowych na tego rodzaju działania.

Funkcjonalności rozwiązania:

Filtrowanie spamu

SpamTitan Cloud filtruje firmowe wiadomości e-mail w celu zagwarantowania, że spam nie trafi do skrzynek odbiorczych pracowników. Rozwiązanie gwarantuje 99.97% skuteczność wykrywania spamu dzięki wielopoziomowej analizie, na którą składają się: tworzenie i uaktualnianie czarnych list w czasie rzeczywistym (RBL), tworzenie list stron internetowych zawartych w niepożądanych wiadomościach e-mail (SURBL), tworzenie polityk umożliwiających wysyłanie wiadomości oraz analiza bayesowska. Połączenie tych elementów ze wskaźnikiem tzw. false-positive na poziomie 0.03% pozwala zagwarantować, że użytkownicy nie stracą dostępu do istotnych wiadomości e-mail, a jednocześnie są w pełni chronieni przed spamem.

Blokowanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania

Nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązanie działa w oparciu o podwójne zabezpieczenie antywirusowe – Kaspersky Lab oraz Clam AV, które pozwalają na blokowanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania, podejmujących próby zainfekowania sieci poprzez wiadomości e-mail.

Raportowanie

SpamTitan Cloud może przesyłać użytkownikom raporty kwarantanny w ustalonym czasie i z ustaloną częstotliwością. Raporty te zawierają listę e-maili, które nie zostały przesłane do użytkownika z powodu podejrzenia, iż mogły zawierać spam lub wirusy. Użytkownik końcowy ma możliwość zdecydowania, czy tego rodzaju wiadomości powinny zostać dostarczone, dodane do list bezpiecznych wiadomości czy też usunięte.

Technologia chmury

Rozwiązanie działające w chmurze nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Dzięki temu niezwykle prosty jest zarówno proces wdrożenia, jak i zarządzanie. W przypadku SpamTitan Cloud nie pojawią się żadne dodatkowe obciążenia finansowe związane z zarządzaniem czy utrzymywaniem tego rozwiązania, jako że koszty wszelkich aktualizacji i pomocy technicznej są w całości zawarte w cenie produktu.

Tworzenie czarnych i białych list

Rozwiązanie umożliwia tworzenie czarnych i białych list nadawców wiadomości e-mail, co oznacza, że sam możesz decydować o tym, że wiadomości z danego adresu mailowego będą zawsze dostarczane lub zawsze blokowane.

Weryfikacja odbiorcy

SpamTitan oferuje szereg możliwości weryfikacji odbiorcy, takich jak: dynamiczna weryfikacja odbiorcy (DRV), LDAP, weryfikacja w oparciu o listy czy weryfikacja specyficznych wyrażeń. W momencie kiedy wiadomość e-mail trafia do SpamTitan Cloud, jest ona poddawana weryfikacji na podstawie adresu e-mail, co prowadzi do odrzucenia niepożądanych e-maili i spamu.

Spam Titan