Responsywna strona internetowa

Responsywna strona internetowa dla przedszkola Czarodziejska Akademia.

Czarodziejska Akademia

Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejska Akademia” działa od 1 września 2007 r. Najważniejszym zadaniem jakie sobie stawia przedszkole jest stworzenie warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju indywidualnego dziecka.

www.czarodziejskaakademia.pl

Odświeżenie strony internetowej na systemie WordPress z wykorzystaniem funkcji MultiSite.

  • Photoshop
  • CSS
  • PHP