Strona internetowa

Strona internetowa dla Kancelarii Kuśmierek stworzona jako wizytówka z podstawowymi informacjami o kancelarii i jej ofercie.

Kancelaria Kuśmierek

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym działalność leczniczą (Szpitale oraz lekarze, pielęgniarki i położne – prowadzące własną praktykę lub też działający w formie spółek handlowych) oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, związanej z zagrożeniem wypłacalnością. W związku z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi, Kancelaria świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorcy związaną z przeprowadzeniem upadłości. Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla osób nie będących przedsiębiorcami z zakresu: prawa pracy, prawa spadkowego oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu szkód na osobie lub na rzeczy (błędy lekarskie, zdarzenia medyczne, szkody związane z wypadkami komunikacyjnymi).

www.kancelaria-kusmierek.pl

Stworzyć stronę internetową

  • Photoshop
  • HTML
  • CSS
  • PHP
  • MySQL