Responsywna strona internetowa

Responsywna strona internetowa typu one-page dla ŁIPH stworzona jako wizytówka z podstawowymi informacjami o wydarzeniu Biznes Mikser.

Biznes Mikser

Wydarzenie Biznes Mikser jest organizowane przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, która jest jedną z największych regionalnych instytucji otoczenia biznesu, od 30 lat wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, dając impuls do rozwoju przedsiębiorczości. 

www.mikser.izba.lodz.pl

Odświeżenie strony internetowej na systemie WordPress.

  • Photoshop
  • CSS
  • JS