Responsywna strona internetowa

Responsywna strona internetowa dla Stowarzyszenia Sędziów THEMIS stworzona jako wizytówka z podstawowymi informacjami o stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS stawia sobie za podstawowy cel odbudowę zaufania obywateli do sądów i sędziów. Chce to czynić przede wszystkim przez działalność edukacyjną (np. wykłady dla młodzieży w gimnazjach i liceach), odpowiednie wystąpienia medialne oraz współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami zawodowymi prawników i środowiskami naukowymi przy realizacji różnych programów. Wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami chce podjąć działania zmierzające do uświadomienia obywatelom, pod jakimi warunkami możliwe jest uzyskanie w sądzie – w miarę szybko i bez zbędnych kosztów – sprawiedliwego wyroku.

www.themis-sedziowie.eu

Odświeżenie strony internetowej na systemie WordPress.

  • Photoshop
  • CSS
  • JS