Monitoring

SKN Sp. z o.o. – montaż maj 2017 r.

SKN Sp. z o.o.

Nieruchomości i usługi powiązane.

  1. Zaprojektowanie sieci kamer dla zewnętrznego monitoringu
  2. Montaż cyfrowych kamer IP
  3. Konfiguracja cyfrowych kamer IP
  4. Konfiguracja rejestratora na 32 kamery (możliwa rozbudowa)
  • Obsługa cyfrowych kamer IP
    • BCS
  • Obsługa rejestratorów
    • BCS