Obsługa informatyczna

FPL Sp. z o.o. – stała współpraca od styczeń 2014 r.

FPL Sp. z o.o.

FPL tworzy i wdraża systemy kształtowania postaw i umiejętności, znajdujące odzwierciedlenie w podstawowych obszarach naszych działań, którymi są: Inteligencja Emocjonalna, Rozwój Menedżerski, Rozwój Sił Sprzedaży, Systemy Wspierania Rozwoju HR. Doskonalenie osób i organizacji opieramy na nowatorskim, kompleksowym podejściu do procesu rozwojowego, ukierunkowanym na trafny dobór kompetencji, należyte ich utrwalanie i podtrzymywanie w czasie.

www.fpl.pl

 1. Administracja siecią LAN oraz WAN
 2. Administracja serwerami
 3. Zarządzanie urządzeniem Fortinet FortiGate – sprzętowy firewall, antywirus i antyspam
 4. Helpdesk
 5. Opieka informatyczna
 • Obsługa urządzeń LAN i WAN:
  • FortiGate
  • Mikrotik
 • Obsługa serwerów:
  • MS Exchange 2010
  • SBS 2011 (Active Directory)
  • Windows Server 2012
  • VMware
  • Hyper-V
  • Comarch ERP OPTIMA