Projekt loga

Projekt loga dla Fundacja Dom Sędziego Seniora wraz z innymi propozycjami nie wybranymi przez klienta.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Fundacja Dom Sędziego Seniora powstała w 2014 roku. Jej celem jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom w stanie spoczynku m.in. poprzez budowę i organizację Domów Sędziego Seniora i pomagać byłym i obecnym sędziom  w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.

www.domsedziegoseniora.pl

Stworzyć logotyp

  • Photoshop
  • CorelDRAW