Responsywna strona internetowa

Responsywna strona internetowa dla firmy „BeHaPe” Małgorzata Pietrzak stworzona jako wizytówka z podstawowymi informacjami o firmie i jej ofercie.

„BeHaPe” Małgorzata Pietrzak

„BeHaPe” jest młodą rozwijającą się firmą szkoleniowo-doradczą, która od sierpnia 2017 roku pojawiła się na rynku. Oferuje usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne oraz okresowe dla wszystkich grup stanowiskowych (również w języku angielskim). Zajmuje się także szkoleniami obejmującymi tematykę metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Prowadzi szkolenia również w formie e-learnigu z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz kadry kierowniczej.

www.behape-mp.pl

Stworzyć stronę internetową na systemie WordPress z modułem dla szkoleń e-learning

  • Photoshop
  • CSS
  • PHP